AIJA konverents - 23.-27.08.2011 - Amsterdam

august 30, 2011
AIJA 49. aasta konverents toimus Amsterdamis

23.-27.augustil 2011.a. toimus Amsterdamis AIJA (Rahvusvaheline Noorte Advokaatide Ühing) 49. aasta konverents, kus ENAÜ esindajana osales juhatuse esimees Katrin Kahn. ENAÜ osalemist AIJA konverentsil toetas Eesti Advokatuur.

AIJA on ülemaailmne noori advokaate ühendav organisatsioon (vanuse piirang kuni 45. aastat), mille eesmärgiks on edendada noorte advokaatide professionaalset suhtlemist rahvusvahelisel tasandil erinevate erialaste seminaride, loengute ja muude ühisürituste kaudu. AIJA 49. aasta konverentsil osales ligikaudu 500 juristi üle maailma.

Amsterdami visiidi raames kohtus ENAÜ esindaja muuhulgas Amsterdami Noorte Advokaatide Ühingu juhatuse liikme Sabine A. Schoutega. Kohtumise käigus arutati võimalusi kahe ühingu edaspidiseks koostööks.

ENAÜ juhatus tänab Eesti Advokatuuri toetuse eest!


Astu liikmeks

ENAÜ liikmeks saavad astuda kuni 45-aastased Eesti Advokatuuri liikmed. Liikmeks astumise soovi korral täitke palun juuresolev ankeet. ENAÜ liikmeks vastuvõtmisest teavitatakse Teid ankeedis märgitud e-posti aadressil. Täida sooviavaldus

Liikmemaks

Liikmemaksu suurus 22 eurot aastas.
ENAÜ arve nr: 10002059203008 Loe tingimusi