Seminar 11.04.13 (Raidla Lejins & Norcous )

aprill 01, 2013
Läbirääkimine kui viis end arusaadavaks teha ja teiste vajadusi paremini mõista

Tere!

Advokaadid puutuvad pea igapäevaselt oma töös kokku läbirääkimistega. Läbirääkimisi on vaja pidada nii vastaspoole esindajaga, samuti teatud juhtudel kliendiga ning läbirääkimise oskus tuleb kasuks ka kohtu ja erinevate ametiasutustega suhtlemisel. Hea läbirääkimisoskus on advokaadi töös kuldaväärt anne. 

Selleks, et läbirääkimiste pidamise oskust arendada, korraldame seminari "Läbirääkimine kui viis end arusaadavaks teha ja teiste vajadusi paremini mõista". Koolitus on interaktiivne ja selle viib läbi Ilona Nurmela. Ilona Nurmela (vandeadvokaat, kutsetegevus hetkel peatatud seoses töötamisega AS-is Tallinna Vesi) on töötanud nii Eestis kui välismaal ning kasutab läbirääkimisi nii praktikas töövahendina, kui on uurinud ka selle kommunikatsiooniviisi teoreetilisi tagamaid, mh mänguteooriast lähtudes Cambridge'i ülikoolis doktorikraadi omandamisel. 

Koolitus toimub 11. aprillil 2013 algusega kell 18:00 Advokaadibüroos Raidla Lejins & Norcous (Roosikrantsi 2, 7. korrus).

Koolituse eest on võimalik saada ka Eesti Advokatuuri koolituspunkte.

Oma osalemissoovist palume teada anda hiljemalt 5. aprilliks e-posti aadressil kadri.michelson@gmail.com.

ENAÜ liikmetele on koolitus tasuta - kehtib ka juhul, kui 2013. aasta liikmemaks summas 22 € tasuda koos koolitusele registreerimisega hiljemalt 5. aprilliks. Kasuta head võimalust 2013. aasta liikmemaksu tasumiseks!

Mitteliikmetele on osalustasu 10 €. 

Liikmemaksu või osalustasu palume üle kanda ENAÜ arveldusarvele 10002059203008 SEB’s hiljemalt 5. aprilliks. 

Kohtade arv on piiratud ning koolitusel saavad osaleda vaid kiiremad registreerijad. 

 

Kohtumiseni koolitusel,

 ENAÜ juhatus


Astu liikmeks

ENAÜ liikmeks saavad astuda kuni 45-aastased Eesti Advokatuuri liikmed. Liikmeks astumise soovi korral täitke palun juuresolev ankeet. ENAÜ liikmeks vastuvõtmisest teavitatakse Teid ankeedis märgitud e-posti aadressil. Täida sooviavaldus

Liikmemaks

Liikmemaksu suurus 22 eurot aastas.
ENAÜ arve nr: 10002059203008 Loe tingimusi